افت واردات نفت چین/ چالش این کشور برای جذب سرمایه‌گذاران