شما نظر دهید/ با بردن موبایل به مدرسه از سوی دانش‌آموزان موافق هستید؟