حمله دوباره جنگنده‌های اسرائیلی به اطراف بیمارستان‌های غزه/ شلیک بمبهای سنگین ادامه دارد