نخستین نشست کمیته پیشکسوتان فدراسیون والیبال برگزار شد