رهبر انقلاب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ابلاغ کردند