ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر انقلاب