اعلام زمان حضور ملی پوشان سپاهان و پرسپولیس در اردوی تیم ملی