قیمت خودرو امروز سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ / سایه رکود بر بازار خودرو