لاوروف: غرب خاورمیانه را در آستانه یک جنگ بزرگ قرار داده/ مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ممکن نیست