جلسه دستمزد کارگران در روزهای پایانی آبان/ افزایش حقوق کارگران در راه است؟