افت چشمگیر طارمی در پرتغال/ جایگاه ستاره ایران به خطر افتاد