آلگری: اینتر، میلان و ناپولی مجهزتر از ما هستند/ به خوبی در محوطه جریمه دفاع کردیم