بمباران شدید اطراف بیمارستان‌های غزه همزمان با قطع اینترنت | تماس وزیر دفاع آمریکا با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی