تب بالای علیرضا بیرانوند و استفاده از ماسک در اردوی پرسپولیس