شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جایگزین

محمد فاضلی جامعه‌شناس:

گروه‌های ذی‌نفعی که ما به ازای وفاداری شان، رانت می‌گیرند جایگزین جمهور مردم، به عنوان پایگاه مشروعیت شده‌اند

محمد فاضلی جامعه‌شناس گفت: آن اتفاق بزرگی که اصلاحات را با بحران مواجه کرده این است که گروه‌های ذی‌نفعی که ما به ازای وفاداری شان، رانت دریافت می کنند، جایگزین جمهور مردم، به عنوان پایگاه خرد و نیروی متوازن کننده و مشروعیت دهنده، شده‌اند.

گروه‌های ذی‌نفعی که ما به ازای وفاداری شان، رانت می‌گیرند جایگزین جمهور مردم، به عنوان پایگاه مشروعیت شده‌اند
|
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۱۴:۳۰:۳۲
اعتمادآنلاین |

محمدفاضلی جامعه‌شناس که در پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی از علل عقب‌ماندگی ایران خصوصا در دهه‌های اخیر سخن می‌گفت به چالش‌های موجود در جامعه ایران پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین بخش هایی از اظهارات محمد فاضلی را در ادامه می خوانید: