دانش‌ آموزان مدرسه کوثر اهواز راهی بیمارستان شدند؛ شروع ماجرای مسمومیت‌های سریالی در مدارس؟