نماینده دموکرات آمریکا: بایدن از نسل کشی فلسطینی‌ها حمایت می‌کند