شهادت خبرنگار فلسطینی در بمباران ورودی بیمارستان الشفاء + عکس