تصاویر| سورپرایز مسی؛ کودکان آمریکایی خودشان را داخل توپ طلا دیدند