شهرخبر

خارجی ها عاشق کدام محصولات لبنی ایرانی هستند؟

در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ محصول شیر و خامه با ۱۷.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن به ۶۲.۶ هزار تن اولین محصول لبنی صادراتی بر حسب حجم است.

خارجی ها عاشق کدام محصولات لبنی ایرانی هستند؟

به گزارش اقتصاد100 به نقل از ایسنا بر اساس گزارش انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در ۶ ماهه ۱۴۰۲ مجموعا ۲۸۱ هزار و ۴۵۰ تن صادرات محصولات لبنی کشور بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان۱۷.۳ درصد افزایش داشته است.

در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ محصول شیر و خامه با ۱۷.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن به ۶۲.۶ هزار تن اولین محصول لبنی صادراتی بر حسب حجم است که ۲۲.۲۷ درصد از مجموع حجم صادرات را به خود اختصاص داده است.

پس از آن دوغ و کفیر با ۵۶.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به ۵۹.۳ هزار تن در رتبه دوم قرار دارد که ۲۱.۱ درصد از مجموع صادرات را در برمی‌گیرد.  

 شیرخشک صنعتی با ۲۱.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به ۵۶.۸ هزار تن در رتبه سوم قرار دارند و ۲۰.۱۹ درصد از مجموع حجم صادرات را شامل می‌شود.

در بین محصولات لبنی بیشترین افزایش در حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به محصولات دوغ و کفیر با ۵۶.۱ درصد افزایش، شیرخشک اطفال با ۴۳.۱ درصد افزایش و شیرخشک صنعتی با ۲۱.۶ درصد افزایش اختصاص یافته است.

در بین محصولات بیشترین کاهش در حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به محصولات شیر و خامه غلیظ شده با ۳۶.۲ درصد کاهش، پودر آب پنیر با ۹.۸ درصد کاهش، کره با ۶.۴ درصد کاهش و بستنی با ۵.۱  درصد کاهش اختصاص یافته است.