فرودگاه سقز پس از ۲۰ سال با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد