فوری/ جبالیا دوباره به خاک و خون کشیده شد/ حمله اسرائیل به یک مدرسه دیگر+ تعداد کشته‌ها