فیلم/ سرلشکر سلامی: رهبر انقلاب مفهوم جهان اسلام را در جهان کنونی گسترش داد