عکس عجیب از بلینکن/ معترضان با دستان آغشته به خون پشت سر مقام آمریکایی + عکس