سقوط ناگهانی قیمت‌ خودروها در بازار / کوییک ۵ میلیون تومان افت کرد