فلاح: عضو کادرفنی تیم ملی کشتی نمی‌شوم/ به دبیر گفتم با پیشکسوتان و مردم مهربان‌تر باش