شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مهلت#آبان#جدید

تمدید مشروط مهلت بازگشت ارز صادراتی تا ۱۵ آبان

تمدید مشروط مهلت بازگشت ارز صادراتی تا 15 آبان

طبق مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز صادرات، پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ آبان به صورت مشروط از شمول تعهدسپاری خارج شدند.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب کرد که پروانه‌های صادراتی سال 1401 تا 15 آبان به صورت مشروط از شمول تعهد سپاری خارج شدند.

در این مصوبه آمده است: پیرو نامه شماره 1123210 مورخ 1402/7/9 با عنایت به ابلاغ مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نامه شماره 02/185099 مورخ 1402/08/02 معاون ارزی بانک مرکزی ایران ضمن کان لم یکن اعلام نمودن مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1401 موضوع نامه صدرالاشاره اهم تصمیمات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

در خصوص صادرکنندگان سال 1401 با نسبت عملکرد تجمیعی بازگشت ارز کمتر از 60 درصد که امکان انجام واردات در مقابل صادرات با توجه به تعلیق کارت بازرگانی ایشان وجود نداشته و علی رغم تمدید مهلت بازگشت ارز سال مزبور پایان شهریور ماه سال 1402 امکان انجام رفع تعهدات ارزی صادراتی و متعاقباً افزایش نسبت به برگشت ارز خود را ندارند مقرر گردید به منظور بهره مندی صادرکنندگان مزبور از فرصت تمدید مهلت برگشت ارز تا پانزدهم آبان ماه جاری کلیه پروانه‌های صادراتی سال 1401 از شمول تعهد سپاری خارج گردند.

با توجه به عدم ایجاد زیر ساخت لازم، مهلت ثبت درخواست صادر کنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی و با خارج از کشور مربوط به صادرات سال 1402 در گمرک ورود موقت کننده تا پایان دی ماه و مهلت ارسال لوح فشرده حاوی اطلاعات پروانه‌های صادراتی سال 1402 از محل ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی از سوی دفتر صادرات گمرک به بانک مرکزی تا پایان سال جاری تمدید می‌گردد.

در خصوص صادر کنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی و یا خارج از کشور که صادرات آنها مربوط به سالهای 1397 تا پایان 1401 می‌باشد مقرر شد با توجه به اتمام مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به سالهای یاد شده این دسته از صادر کنندگان از زمان ابلاغ مصوبه کارگروه به مدت 2 ماه نسبت به ثبت درخواست در قالب فرمتی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران مشخص خواهد شد در دبیرخانه کمیته موضوع بند یک مصوبات سومین جلسه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر دلایل و مستندات اقدام نمایند تا موضوع در کمیته مذکور بررسی و در صورت تأیید دلایل و مدارک ارائه شده مراتب به دفتر صادرات گمرک ایران جهت ارسال لوح فشرده به بانک مرکزی اعلام گردد. بدیهی است پس از تاریخ مزبور هیچ گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از موضوع پذیرفته نخواهد شد.

این موضوع از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به ذینفعان اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به اتمام مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان شهریور و با توجه به اینکه دسترسی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ثبت استثنائات برگشت ارز پروانه‌های صادراتی گذشته تا کنون فراهم نگردیده است به منظور پیشگیری از اعمال محدودیت‌های تجاری تا پایان آبان ماه سال جاری برای این دسته از صادر کنندگان تمدید می‌گردد.

آن دسته از صادر کنندگان سال 1397 که تا پایان آبان ماه سال 1399 نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود (مربوط به صادرات از تاریخ 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 در سامانه جامع تجارت اقدام نموده اند، مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال 1397 می‌گردند ثبت اطلاعات پس از تاریخ یاد شده صرفاً منجر به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ذینفعان می‌گردد و مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی نمی شود.

انتهای پیام/