آغاز بهره‌برداری از فرودگاه سقز و بازگشایی گذرگاه مرزی سیف‌ در سفر رئیسی به کردستان