خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران از زبان عضو شورای‌عالی کار