واریزی جدید برای حقوق کارگران زیر ۲۰ سال | پرداخت ۷۰ درصد حداقل حقوق کارگران!