فاجعه در کمین بیمارستانی در غزه/بیش از 14 هزار نفر در این بیمارستان حضور دارند