فاجعه غزه: هر دقیقه ۶ بمب/ جهان جدیدی در حال شکل‌گیری است