فاجعه غزه: هر دقیقه 6 بمب| جهان جدیدی در حال شکل‌گیری است