تل‌آویو تحمل جنگ‌ مفتوح را ندارد/ جنگ تا چه زمانی طول خواهد کشید؟