لاوروف: نابودی غزه منجر به یک فاجعه برای "دهه‌ها و شاید قرن‌ها" خواهد شد