به گزارش  اکوایران مهر ماه 1402 بود که وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

هفته‌ای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند،‌ اما این اتفاق رخ نداد. پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، بالاخره قرار شد دوشنبه 8 آبان ماه 1402 این جلسه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار شود.

قرار است در این جلسه کارگران درخواست خود را مطرح کنند. البته در جلسات قبلی نیز نمایندگان کارگری از وزیرکار قول بررسی درباره ابعاد مزد را گرفته بودند؛ اما تاکنون جلسه برگزار نشده است.

 اعتقاد نمایندگان کارگری این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار سال 1401 و هنگام تعیین مزد 1402 وزیرکار قول داده بود که در صورتی که تورم کنترل نشود, بحث دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد.

در حال حاضر علی‌رغم اینکه دولتی‌ها مدعی کنترل شیب تورم هستند, اما واقعیت آن است که تورم روز به روز سبد خرید کارگران و کارمندان را کاهش می‌دهد. حتی کسب‌وکارهایی خدماتی چون باشگاه‌های ورزشی همدر این سال‌ها دو تا سه دفعه در یک سال هزینه خدمات خود را برای پوشش دادن تورم افزایش می‌دهند.