اسامه حمدان: صهیونیست ها در صدد تصویری خیالی از پیروزی هستند/ جهان شاهد حماسه مقاومت فلسطین خواهد بود