قیمت خودروهای وارداتی در بازار چند شد؟ / رنو کولیوس به ۴.۴ میلیارد رسید