دهقان: برای شکایت از کره‌جنوبی منتظر نظر قطعی بانک مرکزی هستیم