کنعانی: حامیان رژیم صهیونیستی نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال جنایت‌های جنگی‌ فرار کنند