حامیان رژیم صهیونیستی نمی‌توانند از مسؤولیت جنایات جنگی این رژیم شانه خالی کنند