رئیسی: مبارزه با کالای قاچاق به نحوی باشد که مردم شاهد وجود کالاهای قاچاق در بازار نباشند