حامیان فلسطین در لندن آتش بس در غزه را فریاد کردند +تصاویر