فاجعه بهداشتی در غزه؛ تعطیلی ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی