گزارش فایننشال تایمز از فاجعه اقتصادی جنگ غزه بر اقتصاد «اسرائیل»