محمدی:‌ پرسپولیس پول غذا ندارد، باعث خجالت است! | بادامکی با من مشورت کرد