حماس: رژیم صهیونیستی سیاست زمین سوخته و کشتار جمعی را در غزه اجرا می‌کند