افت قیمت نرخ رسمی ۱۷ ارز / فهرست قیمت‌های جدید در اول آبان ۱۴۰۲