شوک به فوتبال ایران / مرگ تلخ بازیکن جوان تیم ملی به دلیل عارضه قلبی / عکس