تصاویر دیدنی از جوانی ابراهیم رئیسی و احمدی‌ نژاد

تصاویری از آذرماه سال ۱۳۸۶ در مراسم گشایش نخستین اجلاس رئیسان قضایی کشورهای اسلامی به ثبت رسیده است که در آن ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد در کنار چهره های مشهوری چون منوچهر متکی و سیدمحمد موسوی شاهرودی حضور دارند.

سیدابراهیم رئیسی در دوره ریاست جمهوری جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ معاون اول قوه قضائیه بود

 

5932812

5932814